แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เลเซอร์

เลเซอร์

          เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติพิเศษที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง ผู้ที่คิดค้นเลเซอร์ได้คือ ซี.เอช. ทาวน์ส (C. ...