แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

          ระบบนี้รวมอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย ยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร ...

โรคระบบการหายใจ

โรคระบบการหายใจ

          ระบบการหายใจ  คือ ส่วนของอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซระบบการหายใจอาจแบ่งได้เป็น    & ...

โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

         ระบบทางเดินอาหาร  คืออวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร  ซึ่งรวมทั้งการดูดซึมและการขับถ่าย อวัยวะดังกล่าว ได้แก่ ปาก คอหอ ...

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ           ๑. ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมให ...

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

          ระบบการย่อยอาหารของปลา  ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย    ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

          โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ มีอยู่หลายโรคด้วยกัน แต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิต และพบได้เสมอนั้น คือ เพมฟิกัสวัลคาริส (pemphigus vulgari ...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

           สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น  มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช ...

มะเร็งหลังจมูก

มะเร็งหลังจมูก

          บริเวณหลังจมูกหรือจมูกร่วมคอหอย  (nasopharynx) เป็นบริเวณส่วนต่อระหว่างด้านหลังของจมูกกับช่องปาก    โดยมีเพดานอ่อนและเพดานแข็ ...