แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

         ระบบทางเดินอาหาร  คืออวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร  ซึ่งรวมทั้งการดูดซึมและการขับถ่าย อวัยวะดังกล่าว ได้แก่ ปาก คอหอ...

โรคระบบการหายใจ

โรคระบบการหายใจ

          ระบบการหายใจ  คือ ส่วนของอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซระบบการหายใจอาจแบ่งได้เป็น    &n...

อากาศเข้าจมูกแล้วไปไหน

อากาศเข้าจมูกแล้วไปไหน

     เมื่อเราสูดอากาศเข้าไป ในอากาศจะมีแก๊ซ ไนโตรเจนมากสุด รองลงมาจึงเป็นออกซิเจน แต่ที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์นั้นคือออกซิเจน โดยเมื่ออากาศเข้าไปในรูจมูก มันจะเคลื่อนต่อเข้าไปในโพรง...

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

          ระบบการย่อยอาหารของปลา  ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย   &n...

ระบบการย่อยอาหาร-หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

          ระบบนี้รวมอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย ยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร ...

การสำลักอาหาร

การสำลักอาหาร

          ภาวะการสำลักอาหาร คือ การที่มีเศษอาหารหรือน้ำ (Food particle) หลังกลืนอาหาร หล่นเข้าไปอยู่ในหลอดลม ซึ่งจะทำให...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

          โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ มีอยู่หลายโรคด้วยกัน แต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิต และพบได้เสมอนั้น คือ เพมฟิกัสวัลคาริส (pemphigus vulgari...

ทำไมน้ำลายมักไหลในเวลาหลับ

ทำไมน้ำลายมักไหลในเวลาหลับ

น้ำลายคั่งค้างอยู่ในปากเราทั้งวัน น้ำลายขับถ่ายจากต่อมน้ำลายข้างหูข้างคาง และคอหอยตลอดเวลา เนื่องด้วยต่อมน้ำลายได...

การรับความรู้สึกของปลา

การรับความรู้สึกของปลา

ก) การรับกลิ่น          ปลามีจมูกสำหรับรับกลิ่นเช่นเดียวกับสัตว์บก แต่มิได้ใช้หายใจ จึงไม่มีท่อติดต่อกับคอหอย ปลาฉลามมีจมูกไวมาก สามารถ...

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ           ๑. ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมใหญ่...