แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

          ระบบนี้รวมอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย ยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร ...

โรคระบบการหายใจ

โรคระบบการหายใจ

          ระบบการหายใจ  คือ ส่วนของอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซระบบการหายใจอาจแบ่งได้เป็น    & ...

โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

         ระบบทางเดินอาหาร  คืออวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร  ซึ่งรวมทั้งการดูดซึมและการขับถ่าย อวัยวะดังกล่าว ได้แก่ ปาก คอหอ ...

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ           ๑. ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมให ...

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

          ระบบการย่อยอาหารของปลา  ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย    ...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

           สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น  มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

          โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ มีอยู่หลายโรคด้วยกัน แต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิต และพบได้เสมอนั้น คือ เพมฟิกัสวัลคาริส (pemphigus vulgari ...

มะเร็งหลังจมูก

มะเร็งหลังจมูก

          บริเวณหลังจมูกหรือจมูกร่วมคอหอย  (nasopharynx) เป็นบริเวณส่วนต่อระหว่างด้านหลังของจมูกกับช่องปาก    โดยมีเพดานอ่อนและเพดานแข็ ...