แสดง 1 - 10 จาก 144 รายการ

-ปัจจุบันควายไทยมีปริมาณลดลงอย่างมาก-อยากทราบว่ามีการส่งเสริมการเลี้ยงควายไ

ปัจจุบันควายไทยมีปริมาณลดลงอย่างมาก อยากทราบว่ามีการส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยหรือไม่

ปัจจุบันควายไทยมีปริมาณลดลงอย่างมาก อยากทราบว่ามีการส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยหรือไม่ อย่างไร ...

ควายเป็นมะเร็งผิวหนังไหม-

ควายเป็นมะเร็งผิวหนังไหม

พวกสัตว์กินพืชที่ชอบอยู่กลางแจ้ง อย่างวัว และควาย เป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่ ถ้าไม่เป็น สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับผิวหนัง ของพวกนี้หรือไม่ ...

ขับรถชนวัวควายข้างถนนใครผิด-

ขับรถชนวัวควายข้างถนนใครผิด

nbsp nbsp nbsp nbsp สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อวิตกกังวลเวลาขับรถไปต่างจังหวัดก็คือ nbsp ฝูงวัวควายที่ชาวบ้านพามาปล่อยให้และเล็มหญ้าข้างถนน ในบางครั้งมัน นึกอยากข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ข้ามกันง่าย ๆ เจ้าขอ...

พิธีแรกนาขวัญทำไมใช้วัวไถนา

พิธีแรกนาขวัญทำไมใช้วัวไถนา

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ได้ชมพระราชพิธีแรกนาขวัญ เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมถึงใช้วัว พระโค แทนที่จะเป็นควาย เพราะในวัฒนธรรมการปลูกข้าวของไทยโดยเฉพาะภาคกลาง ใช้ควายไถนา หรือเป็นเพราะสนาม...

โรคของวัวควาย

โรคของวัวควาย

          ในการเลี้ยงวัวควายเป็นอุตสาหกรรมนั้น  นอกจากจำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูดี อาหารดี พันธุ์ดีแล้ว  ยังต้องมีการป้องกันรักษาโรคดีอีกด้วย เพราะส...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป...

วัวควาย

วัวควาย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา   การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรม เพราะได้ใ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

          อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก  อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น  ๒  ชนิด ตามปริมาณของเยื่อใย (f...