แสดง 1 - 10 จาก 172 รายการ

กระดูกที่ค้นพบ-ที่บอกว่าชาวบ้านขุดขึ้นมาแล้วนำไปขายคนกลาง-

กระดูกที่ค้นพบ ที่บอกว่าชาวบ้านขุดขึ้นมาแล้วนำไปขายคนกลาง

               กรมทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ดูแลฟอสซิล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านซากดึกดำบรรพ์ ถือจรรยาบรรณว่า ไม่ซื้อไม่ขายฟอสซิ...

ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล

ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)          หลักธรรมาภิบาล หม...

คุณธรรม-8-ประการ

คุณธรรม 8 ประการ

          ขงจื้อ เป็นนักปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เกิดเมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาล ในแคว้นหลู่ มณฑลชานตุง ขงจื้อกำพร้าบิดามาตั...

การครองเรือน

การครองเรือน

          การครองเรือน หรือ ชีวิตสมรส คือการที่ชายและหญิงมีความพอใจในรสสัมผัสซึ่งกันและกัน ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จะเผชิญกับปัญหาร่...

การพระราชทานตราตั้งห้าง

การพระราชทานตราตั้งห้าง

          มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก  และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้&n...

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

          ตามปกติในช่วงชีวิตของคนเราย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราถือว่ามีความสำคัญและต้องการความเป็นสิริมงคล...

เศรษฐกิจพอเพียง-(Sufficiency-Economy)

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

          “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอ...

วันรพี

วันรพี

          "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้ร...

วันเกิดอาจารย์ป๋วย-อึ๊งภากรณ์-อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

     9 มีนาคม 2459 วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2542) บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ สมัยด...