แสดง 1 - 10 จาก 479 รายการ

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

          คำนี้ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ โดยไมรอน ครูเกอร์ (Myron Krueger) ให้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับฮาร์ดแวร์พิเศษ ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหม ...