แสดง 1 - 10 จาก 1147 รายการ

คลื่น

คลื่น

อยากทราบว่า nbsp quot คลื่น quot มาจากไหนค่ะ ...

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

            เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphoresce...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

          เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่น คือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบ มีลักษณะเป็นลำแสง ความเข้มแสงสูง จึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมาย ได้แก่...

เสียงและมลภาวะทางเสียง

เสียงและมลภาวะทางเสียง

การเคลื่อนที่แบบคลื่น         คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำ ก้อนหินลงไป...