แสดง 1 - 10 จาก 1087 รายการ

คลื่น

คลื่น

อยากทราบว่า nbsp quot คลื่น quot มาจากไหนค่ะ ...

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

            เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphoresce...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

          เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่น คือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบ มีลักษณะเป็นลำแสง ความเข้มแสงสูง จึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมาย ได้แก่...

ในกรณีที่เราอยู่กลางทะเล-เราจะได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ด้วยหรือไม่อย่างไร

ในกรณีที่เราอยู่กลางทะเล เราจะได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ด้วยหรือไม่อย่างไร

ในกรณีที่เราอยู่กลางทะเล และมีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเราจะได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ด้วยหรือไม่อย่างไร ...