แสดง 1 - 10 จาก 6830 รายการ

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

          จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่า ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ ๖๐๐ ล้านคน คิดเป็น ๑ ในทุก ๑๐ คนของประชากรโลกส...

เงินค่ายังชีพผู้สูงอายุ

เงินค่ายังชีพผู้สูงอายุ

ขอทราบว่าคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้ร้บเงินค่ายังชีพประจำปี 2552 มีเงื่อนไขอย่างไรเฉพาะภายใน กทม....

มันเขี้ยวเคี้ยวปาก

มันเขี้ยวเคี้ยวปาก

คุณย่าอายุ nbsp ๘๐ nbsp กว่า ไม่มีฟันเหลือแล้ว แต่ชอบทำปากเหมือนเคี้ยวอะไรอยู่หยับ ๆ ถามย่า ย่าก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเคี้ยว แต่ร่างกายมันบังคับให้ปากเคี้ยวไปเอง สังเกตดูคนสูงอายุหลายคนก็เป็นอย่างนี้ ช่...

โรคกระดูกพรุน--(Osteoporosis)

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

คลินิกศัลยกรรมกระดูก และข้อ  โรคกระดูกพรุน  (Osteoporosis)     โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่มีผลกระทบเป็นอย่างสูงกับคนสูงอายุทั่วโลก ในประเทศไทยพบว่าผู้สูงอายุเ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความเป็นมาของผู้สูงอายุ           ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริ...

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ

          ต่อมไทรอยด์ มักไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ จะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง และบ...