แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

           ศาสนาคริสต์นับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก  มีประชาชนนับถือกว่า  ๑,๐๐๐  ล้านคน ผู้ที่ให้กำเนิดศาสนาคริสต์  ...