แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

          สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรี ...

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

          ประเทศไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจจารึก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้ ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

          การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใน พ.ศ. ๒๔๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

          "ผ้านุ่งที่มีความงดงามลางชนิด เช่น ผ้าม่วงไหมยกดอก หรือผ้าม่วงไหมอย่างไม่ยกดอกและเช่นผ้าลายเนื้อดี อนุญาตให้ใช้นุ่ง ได้แต่เฉพาะบุคคลที่ได ...