แสดง 1 - 10 จาก 44 รายการ

ข้าวเปลือก-1-กิโลกรัม-สามารถสีเป็นข้าวสารได้เท่าไหร่-

ข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม สามารถสีเป็นข้าวสารได้เท่าไหร่

ข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม สามารถสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 60-80% ของข้าวเปลือก ซึ่งขึ้นอยุ่กับลักษณะพันธุ์และช่วงการเก็บเกี่ยวด้วย ถ้าหากต้องการสีข้าวเปลือกให้ได้เปอร์เซนต์ข้าวสารเยอะต้องเก็บเกี่ยวในช่วงระยะ...

ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร

ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร เวลาสีออกมาแล้วเค้าแยกออกยังไง แยกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรแล้วจริง ๆ ข้าวที่สีได้มันจะมีข้าวกี่เปอร์เซ็...

ขั้นตอนการรับจำนำข่าวจะต้องดำเนินการอย่างไร

ขั้นตอนการรับจำนำข่าวจะต้องดำเนินการอย่างไร

1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ไปติดต่อ ธ.ก.ส. ขอใช้สิทธิจำนำข้าวกับ ธ.ก.ส. 2. นำใบแจ้งการส่งมอบข้าวเปลือกเพื่อจำนำ พร้อมประทับรับรองเอกสารใบขึ้นทะเบียน โดย ธ.ก.ส. พร้อมข้าวเปลือกไปยังโรงสีที...

การตากข้าว

การตากข้าว

          เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เป็นเวลานาน ๆ หลังจากนวดและทำความสะอาดเมล็ดแล้ว จึงจำเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่ง  ก่อน...

การรับเงินค่าจำนำข้าวเปลือกของอ.ต.ก.จะต้องดำเนินการอย่างไร

การรับเงินค่าจำนำข้าวเปลือกของอ.ต.ก.จะต้องดำเนินการอย่างไร

เกษตรกรนำใบประทวนไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส. สั่งโรงสีแปรสภาพเก็บ ณ โกดังกลาง รอจำหน่าย ข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

ข้าวตอก

ข้าวตอก

ความหมายของข้าวตอก          ข้าวตอก ได้จากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาว ใช้ข้าวเปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งส...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

          หมายถึง  การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วทำความสะอาด เพื่อแยกเมล็ดข้าว...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

          ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก ลองพิจารณา  ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อ ขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือก การตลาดเริ่มเมื่อพ่อ...