แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ

ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร

ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ข้าวเปลือกมีพันธุ์อะไรบ้างเมื่อสีแล้วได้ข้าวอะไร เวลาสีออกมาแล้วเค้าแยกออกยังไง แยกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรแล้วจริง ๆ ข้าวที่สีได้มันจะมีข้าวกี่เปอร์เซ็...

การตากข้าว

การตากข้าว

          เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เป็นเวลานาน ๆ หลังจากนวดและทำความสะอาดเมล็ดแล้ว จึงจำเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่ง  ก่อน...

ข้าวตอก

ข้าวตอก

ความหมายของข้าวตอก          ข้าวตอก ได้จากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาว ใช้ข้าวเปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งส...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

          หมายถึง  การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วทำความสะอาด เพื่อแยกเมล็ดข้าว...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

          ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก ลองพิจารณา  ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อ ขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือก การตลาดเริ่มเมื่อพ่อ...

เครื่องรัก

เครื่องรัก

          เครื่องรัก เป็นหัตถกรรมที่ใช้รักเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างผลงาน ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น ปิดทองรดน้ำ ภาพกำมะลอ ประดับมุก ประ...