แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

         ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคมเพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมถึงงานจิตรกรรมของไทยอาศัยความรู้ความเข้าใจในปร ...

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

         บุคคลสำคัญที่นำกิจการการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทยคือหมอแดนบีชบรัดเลย์ซึ่งคนไทยเรียกว่าหมอแบรดเลย์หรือบรัดเลย์(Dr.DanBeachBradley ...

จิตรกรรม

จิตรกรรม

         จิตรกรรมหรือภาพเขียนมีส่วนประกอบหลัก คือเส้นสีและน้ำหนักของสีสีมีส่วนสัมพันธ์กับความกว้าง ยาว และความลึกในภา ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...