แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

ต้นชาข่อย

ต้นชาข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ลักษณะทั่วไป ของต้นชาข่อย จากคุณ บุ๋ม ...

ข่อยดำ

ข่อยดำ

เคยได้ข้อมูล ข่อยดำ เป็นชื่อพื้นเมือง ของดีหวาย แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ชนิดเดียวกันไหม nbsp อยากทราบว่าข่อยดำที่ว่านี้ใช่ข่อยดำเดียวกับที่ชาวบอกว่าสามารถแก้พิษงูได้หรือเปล่า จากคุณ ชนะชาติ ...

ที่อยู่วัดพระศรีเขต

ที่อยู่วัดพระศรีเขต

วัดศรีเขตนันทาราม (วัดหนองกล่ำ) ม. 10 ตำบลคลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 02 926 0952, 088 1916 5967, 088 7102 3990...

การสกัดด้วยเอทานอล-

การสกัดด้วยเอทานอล

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบขั้นตอนของการสกัดด้วยเอทานอล70 ว่าเป็นอย่างไร แล้วถ้าสารตั้งต้นเป็นพวกขมิ้นชัน ดอกอัญชัน ข่อย เปลือกมะนาว เปลือกส้ม จะสกัด ด้วยเอทานอล 70 ได้หรือไ...

ข่อย

ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Streblus asper   Lour. ชื่อวงศ์: MORACEAE ชื่อสามัญ : ...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

          ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคม เพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงงานจิตรกรรมของไทย อาศัยความรู้ความเข้าใจในปร...

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

          บุคคลสำคัญที่นำกิจการการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทยคือ หมอแดน บีช บรัดเลย์ซึ่งคนไทยเรียกว่าหมอแบรดเลย์หรือบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley...

จิตรกรรม

จิตรกรรม

          จิตรกรรมหรือภาพเขียน มีส่วนประกอบหลัก คือ เส้น สี และน้ำหนักของสี สีมีส่วนสัมพันธ์กับความกว้าง ยาว และความลึกในภา...