แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

          เมื่อได้ทำการขุดหลุม   และได้ตอกเข็มไม้ หรือเข็มคอนกรีตตามขนาด ความยาว และจำนวนที่ต้องการแล้ว ช่างจะตั้งเสาไม้  และติดตั้งค...

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

          เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผา  พระราชวังหลวงก็ถูกเผาไปจนหมดสิ้น  ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค-ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

          นับจากเมื่อได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เมื่อคราวฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในรัชกาลที่ ๗  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู...

วัดมังกรกมลาวาส-(วัดเล่งเน่ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

ที่ตั้งและอาณาเขต           วัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒๓ ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่าง ซอยเจ...