แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

         เมื่อได้ทำการขุดหลุม  และได้ตอกเข็มไม้หรือเข็มคอนกรีตตามขนาดความยาวและจำนวนที่ต้องการแล้วช่างจะตั้งเสาไม้ และติดตั้ง ...

เขื่อนทดน้ำ

เขื่อนทดน้ำ

         เมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโครงการชลประทานประเภทอาศัยแรงดึงดูดของโลก มีน้ำไหลมาจำนวนมากเพียงพอและมีปริมาณค่อนข้างส ...

เขื่อนระบายน้ำ

เขื่อนระบายน้ำ

         เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถส ...

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

         นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ  ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทดน้ำให้มีระดับสูงตามที่ต้องการแล้วที่บริเวณต้นน้ำของโครงการชลประทานหรือที่บ ...

เขื่อนเก็บกักน้ำ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

         เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อกักกั้นน้ำที่มีไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนทำให้เกิดเป็นอ่า ...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

         ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน เพื่อระบ ...