แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งสยามประเทศ ในปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชาธิราช   พระปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราช ...