แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เชียงใหม่

เชียงใหม่

สัญลักษณ์          รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสำคัญ 2 ประการของจังหวัด ช้างเผือกคือช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำทูลเกล้าถว...