แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

          เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน  ๓๐-๔๕ วันหลังจากออกรวง  ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้ง ปลายรวงจะชี้ลงดิน ข้อ ...

การจัดชั้นใบยา

การจัดชั้นใบยา

          ใบยาที่บ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เวอร์ยิเนียและเบอร์เลย์) จะต้องนำมาคัดเป็นใบๆ เพื่อกำหนดชั้นมาตรฐานให้ถูกต้องสำหรับการซื้อขายแล้วรวมมัดใบยาชั้นเดีย ...

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

          เครื่องมือธรรมดาที่ใช้ในการโค่นล้มไม้ในบ้านเรานั้น  ประกอบด้วยเลื่อยตัด  ขวาน และลิ่ม โดยปกติการโค่นล้มไม้ เพื่อทำเป็นสินค้าหรือล้มไม้เ ...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

          หมายถึง  การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วทำความสะอาด เพื่อแยกเมล็ ...

การเก็บเกี่ยวข้าว

การเก็บเกี่ยวข้าว

          เมื่อดอกข้าวบานและมีการผสมเกสรแล้วหนึ่งสัปดาห์ ภายในที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกนอกใหญ่ก็จะเริ่มเป็นแป้งเหลวสี่ขาว ในสัปดาห์ที่สองแป้งเหลวนั้นก็จะแห้งกลา ...

การเกิดดอก

การเกิดดอก

          บริเวณปลายยอดของกิ่งมีกลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว  กลุ่มเซลล์เหล่านี้อาจแปรรูปเป็นตาดอกหรือใบก็ได้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพื ...