แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

         เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน ๓๐-๔๕วันหลังจากออกรวง ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้งปลายรวงจะชี้ลงดินข้อ ...

การจัดชั้นใบยา

การจัดชั้นใบยา

         ใบยาที่บ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว(เวอร์ยิเนียและเบอร์เลย์)จะต้องนำมาคัดเป็นใบๆเพื่อกำหนดชั้นมาตรฐานให้ถูกต้องสำหรับการซื้อขายแล้วรวมมัดใบยาชั้นเดีย ...

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

         เครื่องมือธรรมดาที่ใช้ในการโค่นล้มไม้ในบ้านเรานั้น ประกอบด้วยเลื่อยตัด ขวานและลิ่มโดยปกติการโค่นล้มไม้เพื่อทำเป็นสินค้าหรือล้มไม้เ ...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

         หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงแล้วทำความสะอาดเพื่อแยกเมล็ ...

การเก็บเกี่ยวข้าว

การเก็บเกี่ยวข้าว

         เมื่อดอกข้าวบานและมีการผสมเกสรแล้วหนึ่งสัปดาห์ภายในที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกนอกใหญ่ก็จะเริ่มเป็นแป้งเหลวสี่ขาวในสัปดาห์ที่สองแป้งเหลวนั้นก็จะแห้งกลา ...

การเกิดดอก

การเกิดดอก

         บริเวณปลายยอดของกิ่งมีกลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว กลุ่มเซลล์เหล่านี้อาจแปรรูปเป็นตาดอกหรือใบก็ได้ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพื ...