แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

          ศาสนาคริสต์กำเนิดขึ้นมาโดยพระเยซูทรงเป็นศาสดาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชที่ ๑ แต่ชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์มีมาตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและมนุ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

          ศาสนาอิสลาม  เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก   ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม  คือ&nb ...