แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

อัครศาสนูปถัมภก

อัครศาสนูปถัมภก

          ศาสนูปถัมภก ความหมาย ผู้ทะนุบํารุงศาสนา, ถ้าใช้แก่พระมหากษัตริย์ เรียกว่า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก.       &...

ป๊อบ-คำเกษม

ป๊อบ คำเกษม

ประวัติส่วนตัวของ ป๊อบ คำเกษม ชื่อ - สกุล :   ป๊อบ คำเกษม  ชื่อเล่น :   ป๊อบ ...

เครื่องประดับ

เครื่องประดับ

          การใช้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีมากนัก ถึงจะมีก็ไม่ใช่ของที่มีราคาสูง เพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายข้อห้ามมิให้ข้าราชการและราษ...

มารยาทไทย

มารยาทไทย

          ปี ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำองค์ความรู้ เรื่อง มารยาทไทย ประกอบด้วย การกำหนด ความหมาย ขอ...

ป๋อ-ณัฐวุฒิ-สกิดใจ

ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ

ชื่อ : ณัฐวุฒิ นามสกุล : สกิดใจ ชื่อเล่น : ป๋อ คนตั้งชื่อให้ : พ่อ วัน/เดือน/ปี เกิด :...

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

          ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ  ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง   ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี...

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์

          โอวาทปาติโมกข์ หรือ โอวาท ๓ คือ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก...