แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ความรู้ยังชีพ-ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม

ความรู้ยังชีพ ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม

กำจัดยุงลายที่มากับน้ำท่วม - กำจัดลูกน้ำใช้สารลดแรงตึงผิว+ โรยผงซักฟอกในแหล่งเพาะยุง+ ใช้น้ำยาโฉบจับยุงลายที่บินอยู่+ ใช้น้ำยาละลายน้ำใส่กระบอกฉีดกลุ่มยุง ...