แสดง 1 - 10 จาก 329 รายการ

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

          ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ให้มีรูปแบบต่างๆ กันนั้น จำเป็นต้องอาศัยลายพื้นฐานหรือลายแม่แบบเป็นหลัก ลายพื้นฐานที่ใช้ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ ได้แก่ ล...

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

          วัสดุตามธรรมชาติที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารหวานคาว หรือใช้ในการตกแต่งได้แล้วแต่โอกาส   &nbs...

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

          ๑.  มีดแกะสลัก มีลักษณะปลายเรียวแหลมคมบาง ไม่เป็นสนิม และไม่ควรมีน้ำหนักมาก ใช้สำหรับแกะสลักผักและผลไม้หรือเจียนใบตองตามที่...

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

          ผักและผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเย็นจัด จัดวางในภาชนะแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดคลุมไว้ หรือจัดใส่กล่องพลาสติก ปิดฝาให้แน่นแล้...

เครื่องหิน

เครื่องหิน

          วัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาทำหัตถกรรมก็คือ หิน ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น หินแกรนิตและหินทราย ซึ่งมีสีต่างๆ คือ สีเทา สีเหลื...

ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย

ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย

          ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย  เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทย ...

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

          วัสดุตามธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ นอกจากนั้นอาจเป็นใบไม้หรือส่วนอื่นๆ ของพืชนำมาประกอบ โดยมีอยู่ตามฤดูกาลในแต่ละ...

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม-โชคชัย-4

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4

      สำหรับใครที่ศรัทธาและนับถือเจ้าแม่กวนอิม หรือต้องการงานแกะสลักประติมากรรมสวยๆ มาซาบซึ้งและอิ่มจรรโลงบุญได้ที่ "ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย ...

ขั้นตอนการผลิตเครื่องถมไทย

ขั้นตอนการผลิตเครื่องถมไทย

 ขั้นแรก การทำน้ำยาถม          สำหรับน้ำยาถม มีวิธีทำคือ ขั้นแรกช่างถมจะต้องหลอมน้ำยาหรือที่ช่างถมเรียกกันว่า "กุมน้ำยา...