แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

          ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ให้มีรูปแบบต่างๆ กันนั้น จำเป็นต้องอาศัยลายพื้นฐานหรือลายแม่แบบเป็นหลัก ลายพื้นฐานที่ใช้ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ ได้แก่ ล ...

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

          วัสดุตามธรรมชาติที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารหวานคาว หรือใช้ในการตกแต่งได้แล้วแต่โอกาส   &n ...

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

          ๑.  มีดแกะสลัก มีลักษณะปลายเรียวแหลมคมบาง ไม่เป็นสนิม และไม่ควรมีน้ำหนักมาก ใช้สำหรับแกะสลักผักและผลไม้หรือเจียนใบตองตามที่ ...

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

          ผักและผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเย็นจัด จัดวางในภาชนะแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดคลุมไว้ หรือจัดใส่กล่องพลาสติก ปิดฝาให้แน่นแล้ ...

เครื่องหิน

เครื่องหิน

          วัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาทำหัตถกรรมก็คือ หิน ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น หินแกรนิตและหินทราย ซึ่งมีสีต่างๆ คือ สีเทา สีเหลื ...

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

          ในการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณนั้น เข้าใจว่าแต่ก่อนจะมีเรือ ๒ สำรับ เป็นเรือทอง  อันหมายถึงเรือที่แกะสลักล ...

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

          วัสดุตามธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ นอกจากนั้นอาจเป็นใบไม้หรือส่วนอื่นๆ ของพืชนำมาประกอบ โดยมีอยู่ตามฤดูกาลในแต่ละ ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...