แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

          ภาวะนี้ หมายถึง การมีปัสสาวะรั่วหรือเล็ดออกมาทำให้บริเวณช่องคลอดเปียกชื้น จำแนกได้เป็น ๔ ชนิด คือ       &nbs ...

ประวัติของการดมยาสลบ

ประวัติของการดมยาสลบ

           การดมยาสลบที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการให้ยาดมสลบในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อก๊าซไนทรัสออกไซด์ ถูกค้นพบโดยพริสต์เ ...