แสดง 1 - 10 จาก 3906 รายการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล-(Collection-of-Data)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

          เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เราอาจดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรืออาจนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ก็ได้ ที่จำเป็นต้อ...

ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง-ISO-14

ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ISO 14001

nbsp nbsp nbsp nbsp ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ทั้งในและต่างประเทศครับ ไม่ทราบว่ามี web site ใดที่รวบรวมไว้บ้างครับ ขอบคุณครับ จาก amp nbspSUT stud...

ค้างชำระเป็นเวลานานเพียงไร-ชื่อจึงถูกจัดเข้าไปอยู่ในแบล็กลิสของบริษัทข้อมูล

ค้างชำระเป็นเวลานานเพียงไร ชื่อจึงถูกจัดเข้าไปอยู่ในแบล็กลิสของบริษัทข้อมูลเครดิต?

     ก่อนอื่นคงต้องขอทำความเข้าใจกับคุณก่อนว่า บริษัทข้อมูลเครดิตไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดหรือเก็บข้อมูลแบล็คลิศแต่อย่างใด เพราะบริษัทฯ มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกั...

ความเป็นมาของสถิติ

ความเป็นมาของสถิติ

          เช่นเดียวกับศาสตร์ทั่วไป สถิติได้รับการพัฒนาทีละเล็กละน้อยเรื่อยมาตามแต่ว่าเมื่อไรหรือที่ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสถิติ ตามหล...

ราชบัณฑิตยสถานมีโครงการจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเขียนชื่อประเทศฯ-ใหม่อีกหรือไม

ราชบัณฑิตยสถานมีโครงการจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเขียนชื่อประเทศฯ ใหม่อีกหรือไม่

         ราชบัณฑิตยสถานมีโครงการปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ แต่เนื่องจากประเทศและเขตการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก จึงต้องรวบรวมอีกระยะหนึ่ง เพื่อจัดทำเป็นป...

นำบันทึกที่จัดทำหนังสือกล่าวโทษเป็นหลักฐานดำเนินคดีผู้ทำผิดได้ไหม?

นำบันทึกที่จัดทำหนังสือกล่าวโทษเป็นหลักฐานดำเนินคดีผู้ทำผิดได้ไหม?

     ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย บุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้นจึงจะมีอำนาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญา การทำการบันทึกการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ...

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม-ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล--(Traditional--File--Proces

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล (Traditional File Processing VS Database Syste

          ในสมัยก่อนนั้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น  แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น&n...

ความหมายของคำว่าสถิติ

ความหมายของคำว่าสถิติ

          ในปัจจุบัน สถิติได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น เรามักจะได้ยินได้ฟังตัวเลขสถิติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจากการสนทนา จากการอภิปราย...

พิพิธภัณฑ์-และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล

พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล แหล่งเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของศิลปะมายากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่รักษาอันปลอดภัยของหนังสือโบราณ, ภาพลวงตา...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

          หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ   ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส...