แสดง 1 - 10 จาก 3131 รายการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล-(Collection-of-Data)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

          เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เราอาจดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรืออาจนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ก็ได้ ที่จำเป็นต้อ...

ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง-ISO-14

ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ISO 14001

nbsp nbsp nbsp nbsp ต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายนามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ทั้งในและต่างประเทศครับ ไม่ทราบว่ามี web site ใดที่รวบรวมไว้บ้างครับ ขอบคุณครับ จาก amp nbspSUT stud...

ความเป็นมาของสถิติ

ความเป็นมาของสถิติ

          เช่นเดียวกับศาสตร์ทั่วไป สถิติได้รับการพัฒนาทีละเล็กละน้อยเรื่อยมาตามแต่ว่าเมื่อไรหรือที่ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสถิติ ตามหล...

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม-ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล--(Traditional--File--Proces

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล (Traditional File Processing VS Database Syste

          ในสมัยก่อนนั้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น  แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น&n...

ความหมายของคำว่าสถิติ

ความหมายของคำว่าสถิติ

          ในปัจจุบัน สถิติได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น เรามักจะได้ยินได้ฟังตัวเลขสถิติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจากการสนทนา จากการอภิปราย...

พิพิธภัณฑ์-และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล

พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดนานาชาติแห่งศิลปะมายากล แหล่งเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของศิลปะมายากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่รักษาอันปลอดภัยของหนังสือโบราณ, ภาพลวงตา...

-บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ

          สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก  จะต้องที่เกี่ยวข้องด้วย  ทั้งในแง่การออกแบบ  การใช้งาน  และการบำรุงรักษา  ซึ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

          หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ   ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส...

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

          เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญมากขึ้น ปัญหาด้านต่างๆ ก็เพิ่มความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นควบคู่กันไป เช่น ปัญหาการพัฒนาประเทศ ปัญหาการ...

สิถิติ

สิถิติ

คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึง ข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองใน...