แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ความสำคัญของเสียง การฝึกพูด และเครื่องช่วยฟัง

ความสำคัญของเสียง การฝึกพูด และเครื่องช่วยฟัง

          เสียงมีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้คนเรามีการเจริญเติบโตตามปกติ   นับตั้งแต่แรกเกิดเด็กที่หูหนวกแต่กำเนิดจะมีความพิการทั้งทางร ...

ประเทศไทย

ประเทศไทย

          ได้มีการจัดการศึกษาพิเศษมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่มิได้บังคับให้เด็กไทยทุกคนต้องเข้าเรียน จนกระทั่งใน ปี  พ.ศ.๒๔๗๘ ...