แสดง 1 - 10 จาก 430 รายการ

คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เจ้าของทฤษฎีระบบเลือด ABO

คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เจ้าของทฤษฎีระบบเลือด ABO

รู้จักคาร์ลแลนด์สไตเนอร์เจ้าของทฤษฎีระบบเลือดABOA/B/OหรือABเป็นชื่อของกรุ๊ปเลือดที่เราต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะในแต่ละคนก็จะมีกรุ๊ปเลือดประจำตัวเองที่แตกต่างกันออกไปเราจะ ...

การตรวจสอบอัญมณี

การตรวจสอบอัญมณี

         ด้วยเหตุว่าอัญมณีส่วนใหญ่จะเป็นแร่ชนิดต่างๆดังนั้นการตรวจจำแนกประเภทและการจัดแบ่งชนิดอัญมณีจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตรวจจำแนกชนิดแร่อย ...

การตรวจสภาพจิตใจ

การตรวจสภาพจิตใจ

         การที่แพทย์จะวินิจฉัยโรค และให้การรักษาผู้ป่วยทางกายหรือทางจิตได้นั้น แพทย์จะต้องตรวจผู้ป่วยเสียก่อน วิธีการตรวจจะมีหลักเกณฑ์ส ...

การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

         รถสำเร็จรูปที่ผ่านการประกอบจากสายพานลำเลียงทุกคันจะถูกตรวจสอบคุณภาพตามรายการต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพซึ่งหน่วยงานประกันและควบคุ ...

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

         เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเมื่อพ.ศ.๔๓๓หรือ๔๕๐ในประเทศศรีลังกาแล้วก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆแล ...

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคพิษตะกั่ว

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคพิษตะกั่ว

         ๑.ระดับตะกั่วในเลือดบอกถึงการดูดซึมของตะกั่วในร่างกายและภาวะสมดุลของตะกั่วในเลือดกระดูกและการขับถ่ายเทคนิคที่ใช้คือการตรว ...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

         การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...