แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์

เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์

          ภาคใต้ของไทยและหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน แต่เดิมแบ่งเป็นรัฐเล็กๆ ที่แยกเป็นอิสระแก่กัน ต่างก็พยายามมีอำนาจเหนือกันโดยส่งทูตไปให้จีน ...

ความเป็นมาและความสำคัญของตลาด

ความเป็นมาและความสำคัญของตลาด

           ในอดีต สังคมมนุษย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว้รับประทานในครัวเรือนของตนได้ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนก็เ ...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

          ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก ลองพิจารณา  ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อ ขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือก การตลาดเริ่มเมื่อพ่อ ...

 ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

          มองจากภาพรวมแล้ว ปัญหาที่ต้องปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรมีอยู่อีกมาก ซึ่งถ้าปรับปรุงได้จะทำให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์ ผู้ผลิตจะได้ประโยชน์เพิ่ ...

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

          สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก   อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา ...

ตลาดแบบสากล

ตลาดแบบสากล

            ตลาดแบบสากล หมายถึง ตลาดที่มีรูปแบบและต้นกำเนิดในประเทศทางตะวันตก อาณาจักรกรีกซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณท ...

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

          ชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา เริ่มจากเมื่อคนในชนบทมีจำนวนมากขึ้น ที่ดินทำกินที่ทำอยู่เดิมก็ไม่พอ จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิก ...

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์

          ในกลุ่มชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีผู้นับถือศาสนาซิกข์จำนวนหนึ่งรวมอยู่ด้วย พวกเขาแต่งตัวแตกต่างไปจากคนอื่น คือ มีผ้าโพกหัว สัญ ...