แสดง 1 - 10 จาก 103 รายการ

โรคทางอายุรศาสตร์

โรคทางอายุรศาสตร์

          หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์           จุดมุ่งหมายท...

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส   มีขนาดตั้งแต่  ๑๐  มิลลิไมครอน  ถึง ๒๕๐ มิลลิไมครอน* ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์  แต่ละไวรัสจะม...

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

          เนื่องจากดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพาะปลูก การเจริญเติบโตของพืช จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ หลายประการของดิน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ด...

ไขมันดีสีน้ำตาล

ไขมันดีสีน้ำตาล

ไขมันมี 2 ชนิดคือ \'ไขมันสีขาว\'และ\'ไขมันสีน้ำตาล\' โดยไขมันสีขาวเป็นแหล่งสะสมพลังงาน ส่วนสีน้ำตาลทำหน้าที่สร้างความร้อนผ่านการเผาผลาญไขมัน ไมเคิล ซีมอนด์ ผู้เชี่ยวชาญการป...

มนุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

มนุษยวิทยา หรือ มานุษยวิทยา (anthropology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกรวมกัน 2 คำ คือ  anthropos ซึ่งแปลว่า มนุษย์ (man) และ logos ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

          ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง ๓๐ : ๑ ถึง ๓๐๐ : ๑ ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &nb...

สมองเปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อเราอายุมากขึ้น

สมองเปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อเราอายุมากขึ้น

เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคโลกร้อนนี้ก้าวหน้ามากขึ้น จำนวนคนสูงอายุก็มากขึ้นไปด้วย ถึงแม้จะไม่มีใครอยากถูกเรียกว่าเป็นคนสูงอายุ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันจะได้ตรวจผู้ป่วยอายุสูงเกิน 80 ปีขึ้นไปท...