แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า  venereal  diseases  หรือ VDแต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้...

อาการของโรคมะเร็ง

อาการของโรคมะเร็ง

          ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของอวัยวะใดก็ตาม อาการและอาการแสดงจะประกอบด้วย ๔ กลุ่มใหญ่อาการเฉพาะที่    ...

ไข้กาฬหลังแอ่น

ไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น คือ อะไร เกิดจากอะไร เป็นโรคที่เพิ่งพบใหม่หรือไม่ ชื่อโรคมีความเป็นมาอย่างไร         &n...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

          ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์ แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณ อยู่นั้น การแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆ ไป โรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพ...