แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า  venereal  diseases  หรือ VDแต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้...

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

          อวัยวะของลูกตาของคนเรามีการตายและเปื่อยเน่าในเวลาไม่เท่ากัน  เช่น ชั้นจอตาถ้าขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงจะตายภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโม...

โรคหนองในคืออะไร

โรคหนองในคืออะไร

          โรคหนองใน มีอีกชื่อคือ โกโนเรีย (Gonorrhoea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กามโรค) ที่พบได้มากเป็นอันดับแรกสุด คือพบได้ประมาณ 40%-50% ของโรคติด...

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์-:-ถุงยางคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ : ถุงยางคุมกำเนิด

          ถุงยางคุมกำเนิด เป็นถุงบางๆ สำหรับใส่คลุมลึงค์ซึ่งมีการแข็งตัวขณะที่มีการร่วมเพศ เพื่อป้องกันการหลั่งน้ำอสุจิเข้าช่องคลอด   &...

อาการของโรคมะเร็ง

อาการของโรคมะเร็ง

          ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของอวัยวะใดก็ตาม อาการและอาการแสดงจะประกอบด้วย ๔ กลุ่มใหญ่อาการเฉพาะที่    ...

ไข้กาฬหลังแอ่น

ไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น คือ อะไร เกิดจากอะไร เป็นโรคที่เพิ่งพบใหม่หรือไม่ ชื่อโรคมีความเป็นมาอย่างไร         &...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

          ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์ แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณ อยู่นั้น การแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆ ไป โรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพ...