แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า  venereal  diseases  หรือ VDแต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้ ...

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

          อวัยวะของลูกตาของคนเรามีการตายและเปื่อยเน่าในเวลาไม่เท่ากัน  เช่น ชั้นจอตาถ้าขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงจะตายภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโม ...

โรคติดต่อในประเทศไทย

โรคติดต่อในประเทศไทย

          ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อ นับแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อขึ้น และมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๔๗๙ และ พ.ศ. ๒๔ ...

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ : ถุงยางคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ : ถุงยางคุมกำเนิด

          ถุงยางคุมกำเนิด เป็นถุงบางๆ สำหรับใส่คลุมลึงค์ซึ่งมีการแข็งตัวขณะที่มีการร่วมเพศ เพื่อป้องกันการหลั่งน้ำอสุจิเข้าช่องคลอด   & ...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

          ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์ แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณ อยู่นั้น การแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

          นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย           วิชานิติเวชวิทยา  มีสอนครั้งแรกในหลั ...