แสดง 1 - 10 จาก 5193 รายการ

กามิกาเซ

กามิกาเซ

ขอประวัตินักบินกามิกาเซของญี่ปุ่นพอสังเขป กล่อมหอ จ สมุทรปราการ ...

พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์-ระหว่าง-ไทย-กับ-ญี่ปุ่น

พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ ระหว่าง ไทย กับ ญี่ปุ่น

     21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ ระหว่าง ไทย กับ ญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากรัฐบาลไทยยินยอมใ...

กาลิเลโอ-กาลิเลอี-(Galileo-Galilei)

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญาเมธี ชาวอิตาเลี่ยน เกิด 15 กุมภาพันธ์ คศ.1564 ที่ เมืองปิซ่า อิตาลี เสียชีวิต 8 มกราคม ค...

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง-ร.5

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง ร.5

การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ควรบูชาทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ และวันพฤหัสบดีอันเป็นวันครู เครื่องสั...