แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เครื่องถ้วยล้านนา

เครื่องถ้วยล้านนา

           อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์-กลางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของภาคเหนือตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายแห่งเมืองนครเงินยางเชียงแสน เสด็จลง ...

โครงสร้างของเนื้อไม้

โครงสร้างของเนื้อไม้

          ถ้าตัดไม้พวกไม้สัก หรือไม้สนมาท่อนหนึ่ง มองดูหน้าตัด จะเห็นว่า ที่อยู่รอบ ๆ นอก ซึ่งสามารถแกะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้น คือ ส่วนที่เรียกว่ ...