แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เครื่องถ้วยล้านนา

เครื่องถ้วยล้านนา

          อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์-กลางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของภาคเหนือตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายแห่งเมืองนครเงินยางเชียงแสนเสด็จลง ...

โครงสร้างของเนื้อไม้

โครงสร้างของเนื้อไม้

         ถ้าตัดไม้พวกไม้สักหรือไม้สนมาท่อนหนึ่งมองดูหน้าตัดจะเห็นว่าที่อยู่รอบๆนอกซึ่งสามารถแกะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้นคือส่วนที่เรียกว่ ...