แสดง 1 - 10 จาก 25 รายการ

วันก่อตั้งกาชาดสากล

วันก่อตั้งกาชาดสากล

     22 สิงหาคม พ.ศ. 2407 วันก่อตั้ง กาชาดสากล (Red Cross) โดยนักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ นาม อองรี ด...

วันยุวกาชาด

วันยุวกาชาด

          27 มกราคม : วันยุวกาชาด ยุวกาชาดไทยได้รับก...

วันเกิด-อองรี-ดูนังต์-นักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส

วันเกิด อองรี ดูนังต์ นักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส

     8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 วันเกิด อองรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส ผู้ริเริ่มก่อตั้ง สภาการกาชาดสากล ...

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล

  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศกำหนดให้ 8 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ อังรี ดูนังต์ เป็น วันกาชาดสากล  เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 การรบระหว่างกองกำลังร่วมของฝรั่งเศสอิต...

วันสถาปนาสภากาชาดไทย

วันสถาปนาสภากาชาดไทย

  สภากาชาดไทย (หรือเดิมชื่อ สภาอุณาโลมแดง) ก่อตั้งเมื่อ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) จึงถือเป็น ...

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

     กองทัพเรือและจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ระ...