แสดง 1 - 10 จาก 27 รายการ

วันก่อตั้งกาชาดสากล

วันก่อตั้งกาชาดสากล

     22 สิงหาคม พ.ศ. 2407 วันก่อตั้ง กาชาดสากล (Red Cross) โดยนักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ นาม อองรี ด...

วันยุวกาชาด

วันยุวกาชาด

          27 มกราคม : วันยุวกาชาด ยุวกาชาดไทยได้รับก...

วันเกิด-อองรี-ดูนังต์-นักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส

วันเกิด อองรี ดูนังต์ นักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส

     8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 วันเกิด อองรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส ผู้ริเริ่มก่อตั้ง สภาการกาชาดสากล ...

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล

  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศกำหนดให้ 8 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ อังรี ดูนังต์ เป็น วันกาชาดสากล  เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 การรบระหว่างกองกำลังร่วมของฝรั่งเศสอิต...

วันสถาปนาสภากาชาดไทย

วันสถาปนาสภากาชาดไทย

  สภากาชาดไทย (หรือเดิมชื่อ สภาอุณาโลมแดง) ก่อตั้งเมื่อ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) จึงถือเป็น ...

หุ่นยนต์--คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

          หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคต หุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

          จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดน เป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร...

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

     กองทัพเรือและจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ระ...