แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าใ...

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

ลอยกระทง 2556      ลอยกระทง (Loy Krathong Day) เป็นประเพณ...