แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

           วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

          สมาชิกที่สำคัญของพืชในกลุ่มนี้ก็คือ  นุ่นซึ่งเป็นเส้นใยของพืชที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดและมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชที่ให้ประโยชน์สารพัดก็เป็นพืชที่ให้ ...

ตุ๊กตาอื่นๆ

ตุ๊กตาอื่นๆ

           ตุ๊กตาที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็คือ ตุ๊กตาลิงของภาคใต้ เป็นหัตถกรรมที่ผลิตจากผลมะพร้าวแห้งทั้งผลโดยปอกเปลือกแข็ ...

เครื่องหนัง

เครื่องหนัง

          หนังสัตว์ เป็นวัตถุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประดิษฐ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหนัง จะขอกล่าวถึงตัวหนังตะลุง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

          ประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ในดินแดนของอีกประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เรี ...