แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

          ไข้สมองอักเสบที่พบในประเทศไทยนั้นมีสาเหตุอยู่หลายอย่าง   แต่ที่พบกันในฤดูฝน  คือ  ไข้สมองอักเสบ  "ญี่ปุ่น" ชื่ ...

โรคตา

โรคตา

          การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจัง เริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๒๓-๒๔ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆ ของตา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อวิทยาศาสต ...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

          ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆ เรียงกัน โดยแต่ละจุดเล็กๆ นี้เรียกว่าพิกเซล (pixel-picture element) ความละเอียดของการแ ...