แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

          อาหารไทยแท้  คือ อาหารที่คนไทยคิดทำกันมาแต่โบราณ ส่วนมากเป็นแบบง่ายๆ เช่น ข้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงป่า น้ำพร ...

มื้ออาหารและลักษณะอาหาร

มื้ออาหารและลักษณะอาหาร

           ปกติคนไทยรับประทานอาหารวันละ ๓ มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างกันตามฐานะความเป็นอยู่ รสชาติของอาหาร ส่วนใหญ่นิยมรสค่อนข้างจัด และยังน ...

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

          แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอดกันมาก็มีคุณค่าต่างๆ ครบถ้วน เป็นอาหารที่รับประทานบ ...