แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ

ช่วยกันสกัดบุคคลมิจฉาชีพทางอินเตอร์เนตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต่อไป(อ่านแล้ว

ช่วยกันสกัดบุคคลมิจฉาชีพทางอินเตอร์เนตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต่อไป(อ่านแล้วช่วยส่งต่อด้วยนะคะ)

สั่งซื้อโทรมือถือทางเวปสนุกวันที่9-4-52พอโอนเงินแล้วเวปที่ลงไว้ถูกลบหมดเลยช่วยประชาสัมพันธ์เพือไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อต่อไปด้วยนะคะชื่อนิพนธ์ เฉลิมชัย แต่ตอนโอนใช้ชื่อนิพนธ์ สุมาลี ทรัพย์ทวียโสธรชั้น3DC...

การป้องกันและการกำจัด

การป้องกันและการกำจัด

          ในเรื่องวัชพืชรุกรานพืชปลูกนั้น ควรปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งด้านการป้องกันและการกำจัด หากมีการป้องกันที่ดีแล้วการกำจัดจะลดลงการป้องกัน...

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

          เครื่องพ่นสารเคมีมีอยู่หลายชนิด  เช่น เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยแรงคน  เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยเครื่องยนต์ เครื่องพ่นสารเคมีด้วยการเป...

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของมันสำปะหลัง

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของมันสำปะหลัง

          มันสำปะหลังมีชื่อเรียกทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava)  หรือทาพิโอกา  (Tapioca)ประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ใช้ภาษาสเปนเรียกว่ายูกา...

ไหม-(Silkworm:-Bombyx-mori-L.)

ไหม (Silkworm: Bombyx mori L.)

พันธุ์ไหม          ไหมเลี้ยงกันอยู่นี้มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน  แต่ละพันธุ์มีลักษณะดังนี้  เช่น...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

          ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม           มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมา...

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

          การเลือกที่  พื้นที่ที่จะใช้ปลูกมันสำปะหลังต้องเป็นที่ดอน น้ำไม่ขัง และดินมีการระบายน้ำดีถ้าเป็นที่ลุ่มระบายน้ำไม่ดี...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป...