แสดง 1 - 10 จาก 194 รายการ

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback-Control-System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

โรคภูมิแพ้-Anaphylaxis-เป็นอย่างไร?

โรคภูมิแพ้ Anaphylaxis เป็นอย่างไร?

     Anaphylaxis เป็นการแพ้ชนิดที่รุนแรงที่สุด หากรักษาไม่ทันก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต สาเหตุที่สำคัญได้แก่อาหาร เช่น ถั่วต่างๆ อาหารทะเล ปลา กุ้ง ไข่ รวมทั้งเหล็กในจากผึ้ง และต่...

อยากทราบว่ากลไกการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินปกติ-เป็นอย่างไร?

อยากทราบว่ากลไกการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินปกติ เป็นอย่างไร?

     กลไกการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินปกติ( Overactive Bladder)  กระเพาะปัสสาวะของคนเรามีหน้าที่เก็บปัสสาวะ โดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งได้แก่ สมอง ไขสันหล...

ระบบปัสสาวะ

ระบบปัสสาวะ

          หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุมและการสร้าง อาจสรุป    หน้าที่ของไตได้ดังนี...

พันธุกรรมของพืช

พันธุกรรมของพืช

          กลไกทางพันธุกรรมของพืชขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของพืชในโครโมโซม ยีนเป็นหน่วยเล็กๆที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) หรือวัตถ...