แสดง 1 - 10 จาก 173 รายการ

ฤทธิ์ลดไขมันของ-ว่านชักมดลูก

ฤทธิ์ลดไขมันของ ว่านชักมดลูก

nbsp nbsp nbsp ขอเรียนถามว่า ว่านชักมดลูก -ลดไขมันชนิดไหน HDL LDL VLDL TRIGLYCERIDES -กลไก การออกฤทธิ์ลดไขมันที่พอจะทราบ -สารที่มีฤทธิ์ลดไขมัน จากคุณ ภก อดิศักดิ์ ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback-Control-System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

ระบบปัสสาวะ

ระบบปัสสาวะ

          หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุมและการสร้าง อาจสรุป    หน้าที่ของไตได้ดังนี...

พันธุกรรมของพืช

พันธุกรรมของพืช

          กลไกทางพันธุกรรมของพืชขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของพืชในโครโมโซม ยีนเป็นหน่วยเล็กๆที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) หรือวัตถ...