แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

            เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphoresce ...

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

          เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกัน นอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น เสียงดนตรี แล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอ ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...