แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ประวัติการบินของไทย

ประวัติการบินของไทย

          ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนา เมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบิน ไทยก็ได้พยายามให้มีบ้าง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบ ออร์วิลล์ ไรท ...

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

          เวชศาสตร์การบินและการพัฒนาการบินในประเทศไทยเคียงคู่กันมาตั้งแต่ประเทศสยามเริ่มมีการบิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพทย์เพื่อนักบินขึ้น ...