แสดง 1 - 10 จาก 57 รายการ

การเขียนกราฟ

การเขียนกราฟ

         การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ นั้นอาจเป็นได้ว่าคนสองคน เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์อันเดียวกัน แต่ได้กราฟที่ต่างกัน เช่น ถ้า...

กราฟ

กราฟ

         การที่เริ่มต้นทฤษฎีว่าด้วยกราฟนี้ เกิดขึ้นในราวปี  พ.ศ. 2279  คือ เมื่อออยเลอร์ นำปัญหาการเดินข้ามสะพานในเมืองเคอนิกสเบอร์ก&nb...

การระบายสีจุดของกราฟ

การระบายสีจุดของกราฟ

          ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดานักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องกราฟอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามระบายสีจุดของกราฟ ให้จุดที...

ทฤษฎีกราฟ

ทฤษฎีกราฟ

         ทฤษฎีกราฟ (graph theory) เป็นหนึ่งในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ศึกษาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของกราฟประวั...

ส่วนประกอบประเภทฮาร์ดแวร์

ส่วนประกอบประเภทฮาร์ดแวร์

          ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนแบบ ส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่           ...

What-is-Graphic-design-?-อะไรคือกราฟฟิกดีไซน์-

What is Graphic design ? อะไรคือกราฟฟิกดีไซน์

สมุมติว่าคุณต้องการประกาศหรือขายอะไรสักอย่าง ที่จะทำดูให้สนุกหรือชักชวนบางคนให้มาดู และอธิบายส่ิงที่ยากจะเข้าใจหรือสาธิตวิธีการใช้คุณต้องมีข้อความที่จะสื่อสาร คำถามคือ คุณจะส่...