แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โครงสร้างของเนื้อไม้

โครงสร้างของเนื้อไม้

          ถ้าตัดไม้พวกไม้สัก หรือไม้สนมาท่อนหนึ่ง มองดูหน้าตัด จะเห็นว่า ที่อยู่รอบ ๆ นอก ซึ่งสามารถแกะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้น คือ ส่วนที่เรียกว่ ...

ผลิตผลป่าไม้

ผลิตผลป่าไม้

          นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น ๒ อย่าง  คือ ไม้และของป่าอย่างอื่น เช่น ฟืน ถ่าน ไผ่ หวาย  ชันน้ำมัน บางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ...

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

          การปรุงยาให้มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องรู้หลักและวิธีการปรุงยาแล้ว จะต้องรู้วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพรอีกด้วย  ตำราแพทย์ไทยจึงได้กำหนดวิธ ...