แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

          แอลกอฮอล์ หรือที่คนไทยเรียกว่า สุราหรือเหล้า เป็นสารธรรมชาติที่ได้มาจากกระบวนการหมักน้ำตาล (เช่น จากข้าว องุ่น ข้าวโพด) กับยีสต์ เกิดเป็นสาร ...