แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

การทอดหรือการคั่ว

การทอดหรือการคั่ว

         การทอดทำได้โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบาง ๆตามความชอบของแต่ละครอบครัวแล้วนำลงทอดในน้ำมั ...