แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

การทอดหรือการคั่ว

การทอดหรือการคั่ว

          การทอด ทำได้โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นบาง  ๆ ตามความชอบของแต่ละครอบครัว แล้วนำลงทอดในน้ำมั ...