แสดง 1 - 10 จาก 668 รายการ

อยากรู้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลที่สำรวจได้

อยากรู้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลที่สำรวจได้

กรณีที่โรงงานมีข้อสงสัยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนำข้อมูลที่สำรวจไปใช้ประโยชน์อะไร และผลประโยชน์ที่ทางโรงงานจะได้รับคืออะไร ...