แสดง 1 - 10 จาก 1256 รายการ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประวัติกระทรวงพลังงาน           ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากมีแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการผลิต แล...

ที่ราชพัสดุ-คืออะไร

ที่ราชพัสดุ คืออะไร

ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ด...

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

          สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรี...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

          สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

วันสถาปนากรมป่าไม้

วันสถาปนากรมป่าไม้

          18 กันยายน 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา กรมป่าไม้ อธิบดีคนแรกเป็นชาวอังกฤษ ชื่อ ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

          สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก...

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

          ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ  จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไ...

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

          จากหลักฐานที่ปรากฏ คนไทยเริ่มรู้จักใช้แป้งสาลีประกอบอาหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด  เมื่อปี&n...

อยากทราบคำภาษาอังกฤษ

อยากทราบคำภาษาอังกฤษ

อยากทราบคำภาษาอังกฤษของคำว่า "กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงการต่างประเทศ ค่ะ ขอบคุณค่ะ...