แสดง 1 - 10 จาก 33 รายการ

ผักผลไม้บำรุงโลหิต

ผักผลไม้บำรุงโลหิต

          ผักและผลไม้ที่มีธาตุเหล็กมากในการช่วยบำรุงโลหิต ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักกูด ยอดกระถิน และเห็ดฝาง เป็นต้น ซึ่งหากคุณอายุ 42 ปี ประจำเดือนก็อาจจะเร...

กระถินเทพา

กระถินเทพา

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Acacia mangium Wild. ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Kra thin saba ...

กระถิน

กระถิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Lead Tree...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

          พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ           ๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้งพ...

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

          คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต...

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

          โรคที่สำคัญ ได้แก่  โรคไหม้  โรคถอดฝักดาบ  โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถินโรคไหม้ (blast disease) ...

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

          พันธุ์ไม้ยืนต้นมีข้อดีสำหรับการใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ คือ พืชกลุ่มนี้มีอายุใช้การได้นาน สามารถตัดใบมาเป็นอาหารสัตว์ได้เกือบตลอดปี เพราะทน...

เมินอาหารเส้นใยระวังมะเร็งถามหา

เมินอาหารเส้นใยระวังมะเร็งถามหา

         ร.พ.รามาธิบดี - ดร.สุภัจฉรา นพจินดา สำนักงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี เผยถึงการกินอาหารที่ไม่มีเส้นใย เช่น กินนม เ...

วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์

          ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นจำนวนมาก  ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญๆ มีดังนี้ ...