แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

          ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ สังคมไทยในอดีตจึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและทำประมงเป็นหลัก ...

กระหัง

กระหัง

กระหัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กระหาง เป็นผีตาม...

ไหม-(Silkworm:-Bombyx-mori-L.)

ไหม (Silkworm: Bombyx mori L.)

พันธุ์ไหม          ไหมเลี้ยงกันอยู่นี้มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน  แต่ละพันธุ์มีลักษณะดังนี้  เช่น...

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

          เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน  ๓๐-๔๕ วันหลังจากออกรวง  ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้ง ปลายรวงจะชี้ลงดิน ข้อ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

          อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก  อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น  ๒  ชนิด ตามปริมาณของเยื่อใย (f...

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน

          เครื่องจักสาน เป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมา เพื่อสนองประโยชน์ต่างๆ ในการดำรงชีวิต เครื่องจักสานบางชนิดมีคุณสมบัติพิ...