แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

           ตุ๊กตาประเภทนี้ มักทำอย่างง่ายๆ เมื่อเด็กเล่นสกปรกแล้วยังแก้ออกมาซักรีดได้ด้วย สามารถจะทำให้เด็กเล่นได้ภายใน ๒-๓ นาที คือ ตุ๊กตาที่ใช้ผ้าแถ ...

กระดาษ

กระดาษ

         ของใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่นหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่นี้ หนังสือพิมพ์ ถุงใส่ขนมกล่องใส่ของ ธนบัตร กระดาษเช็ดหน้าเช็ดปากตั๋วรถเมล์ ตลอด ...

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

          เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ ซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอื่นๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่า ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

          ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ได้เป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่       &n ...

กระดาษ

กระดาษ

          การพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ   กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีหลายชนิดแต่อาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ ที่ใช้พิมพ์กันโดยทั่วไปเป ...

ประเภทของหนังสือ

ประเภทของหนังสือ

          ความสนใจของมวลชนที่มีต่อหนังสือได้มีมากขึ้นไปตามความเจริญของสังคมและบ้านเมือง  จนมีคำกล่าวกันว่าหนังสือเป็นเครื่องวัดความเจริญของสังคมอย่ ...