แสดง 1 - 10 จาก 1585 รายการ

-งานสารบรรณ-ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.-2526-มีความหม

งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีความหมายว่าอย่างไร

nbsp งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526 มีความหมายว่าอย่างไร ...

วันสถาปนา-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

     3 เมษายน พ.ศ. 2452 วันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชาน...

กรมยุทธนาธิการ-ถูกจัดตั้งขึ้น

กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น

     8 เมษายน พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้ง กรมยุทธนา...

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

          เวชศาสตร์การบินและการพัฒนาการบินในประเทศไทยเคียงคู่กันมาตั้งแต่ประเทศสยามเริ่มมีการบิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพทย์เพื่อนักบินขึ้น...

วันกองทัพอากาศ

วันกองทัพอากาศ

          กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้ง...