แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เสียงและมลภาวะทางเสียง

เสียงและมลภาวะทางเสียง

การเคลื่อนที่แบบคลื่น         คนเราส่วนมากมีประสบการณ์เกี่ยวกับคลื่นมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำ ก้อนหินลงไป...