แสดง 1 - 10 จาก 25 รายการ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

เป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ &n...

แบตเตอรี่แห้ง

แบตเตอรี่แห้ง

แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่แห้ง หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าถ่านไฟฉาย เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็นเซลล์เปียกหรือโวลตาอิดเซลล์ ซึ่งอยู่ในถ่ายไฟฉายรุ่นเก่า และเซลล์แห้ง ซึ...

เสนอขายโรงงานพร้อมใบอนุญาติ 106 พร้อมเสนอสร้างโรงกลั่น

เสนอขายโรงงานพร้อมใบอนุญาติ 106 พร้อมเสนอสร้างโรงกลั่น

เสนอขายโรงงานพร้อมใบอนุญาติ 106 พร้อมเสนอสร้างโรงกลั่น ลำดับ ข้อเสนอการลงทุน 1 โรงงาน ล้านบาท มีใบอนุญาติ 106 บ ชัยสถิตย์ รีไซเคิลเคมิคอล จำกัด พื้นที่มีหน้ากว้าง 42 เมตร ยาว 75 เมตร โกดัง 2 ชั้น จำน...

ตารางธาตุ

ตารางธาตุ

ตารางธาตุ Periodic table คือ ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อธาตุเคมี คิดค้นขึ้นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย ดมีตรี เมนเดเลเยฟ Dmitri Mendeleev ในปี พ ศ 2412 จากการสังเกตว่า เมื่อนำธาตุที่รู้จักมาวางเรียงตามลำดับเลขอะ...

น้ำ

น้ำ

น้ำ เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่มากที่สุดบนผิวโลก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มนุษย์รู้จัก เราสามารถพบน้ำได้ในหลายๆ สถานที่ อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ...

สารนิโคติน

สารนิโคติน

เมื่อเราได้ยินคำว่า นิโคติน เรามักจะนึกถึงแต่เฉพาะบุหรี่ ซึ่งบุหรี่นั้นผู้ที่สูบมักจะมีค่านิยมที่ผิดว่าสูบแล้วเท่ และทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่น ซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเนื...

สสาร

สสาร

สสาร สสารคืออะไรวัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น อากาศ ก๊าซ ดิน น้ำ หรือหนังสือ เป็นสสารทั้งสิ้น ตัวเราเองก็เป็นสสาร สัตว์และพืชก็เป็นสสารสสารจะมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือต้องการที่อยู่ ถ้าเราเอาหินใส่ใ...

เล่นแร่แปรธาตุ

เล่นแร่แปรธาตุ

วิชาเล่นแร่แปรธาตุ เป็นปฐมบทของวิชาเคมีในปัจจุบันทีเดียว เรียกว่ากำเนิดจากไสยศาสตร์มาเป็นรากฐานวิทยาศาสตร์ การเล่นแร่แปรธาตุหรือ รสายนเวท เป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ ศาสตร์นี้ได้รับการกล่าวถึงตั้งแต่สม...

พันธะโลหะ

พันธะโลหะ

พันธะโลหะ Metallic bonding เป็นพันธะภายในโลหะซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้าย อิเล็กตรอน อิสระระหว่างแลตทิซของอะตอมโลหะ ดังนั้นพันธะโลหะจึงอาจเปรียบได้กับเกลือที่หลอมเหลว อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนพิเศ...

อิเล็กตรอน

อิเล็กตรอน

อิเล็กตรอน สัญลักษณ์ e- เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ไม่มีใครรู้จักส่วนประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐานของมัน ในคำกล่าวอื่น ๆ เช่น คาดกันโดยทั่วไปว่ามันจะเป็นอนุภาคที่เป็นมูลฐาน อิเล็กตรอนมีมวลที่เป็นปร...