แสดง 81 - 85 จาก 85 รายการ

ทำบุญอายุ

ทำบุญอายุ

         พิธีทำบุญอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อความต้องการความสุขสวัสดีมีอายุยืนยาวเจริญวัฒนาต่อไปในภายภาคหน้าส่วนใหญ่หากเป็นการทำบุญวันครบ ...

ศาสนสถานสำคัญ

ศาสนสถานสำคัญ

         ศาสนสถานใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนักบวชการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงเป็นที่รวมองค์ประกอบหลักของศาสนาทั้งหมดในศาสนสถานฐานะ ...

ประวัติศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนาพุทธ

          พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดียก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี( ...