แสดง 61 - 70 จาก 85 รายการ

พระพุทธรูปปางทรงพระสุบิน

พระพุทธรูปปางทรงพระสุบิน

พระพุทธรูปปางทรงพระสุบินวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวาพระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกายพระพาหาต้นแขนขวาแนบกับพื้นยกหลังพระหัตถ์ขึ้นแนบพระหนุคางงอ ...

พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเป็นกิริยานั ...

พระพุทธรูป ปางปัจจเวกขณะ

พระพุทธรูป ปางปัจจเวกขณะ

พระพุทธรูปปางปัจจเวกขณะวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรที่วางอยู่บนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระอกทอด ...

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

ประติมากรรมพุทธประวัติปางตัดพระเมาลีมวยผมวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระแท่นพระหัตถ์ซ้ายทรงรวบพระเมาลีไว้พระหัตถ์ขวาทรงพระขันค์ทำอาการทรงตัดพระเม ...

พระพุทธรูปปางมหาภิเนษกรมณ์ิ

พระพุทธรูปปางมหาภิเนษกรมณ์ิ

ประติมากรรมพุทธประวัติปางมหาภิเนษกรมณ์วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะมีนายฉันนะเกาะหลังม้าตามเสด็จขาม้าทั้ง๔ขามีท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔ประจำอยู่นำพระองค์เหาะข้ามกำแพงพ ...

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปในระยะแรกหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอาดินน้ำและใบโพธิ์จากสังเวชนียสถาน๔แห่งคือสถานที่ประสูติลุมพินีวันตรัสรู้พุทธคยา ...

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัยตท่างิ้วอเมืองจนครศรีธรรมราชผศประหยัดเกษมประวัติความเป็นมาในครั้งโบราณนั้นเมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธีเช่นน้ำอภิเษกน้ำบรมราช ...

เทวภูมิ

เทวภูมิ

เทวภูมิหรือโลกของทวยเทพนี้เป็นโลกที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์ซึ่งเป็นทิพย์มีแสงรุ่งเรืองเพราะคำว่าทิพย์นี้หมายถึงว่ามีแสงรุ่งเรืองพูดให้ฟังกันง่ายๆก็ว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายซึ่งได้แก่สว ...

พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส

พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส

พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาสวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิประคองถาดมธุปายาส ...

พระพุทธรูป ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูป ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิตวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้งฝ่าพระหัตถ์เสมอพระอุระอ ...